ॐ ताल ज्ञान Index for Taal Dnyaan Rhythm Knowledge (10)

ताल ज्ञान  Index for Taal Dnyaan Rhythm Knowledge

त्रिताल तीनताल Teentaal Tritaal
एकताल दृत Ektaal Drut
केहरवा Keharava Kerava
धमार Dhamaar
चौताल Chautaal
झपताल Jhaptaal
एकताल विलंबित Ektaal vilambit (slow)
दादरा Daadaraa Dadra
तिलवाडा  Tilwada Tilwaadaa Tilvada
झुमरा Jhumaraa
दिपचंदी Deepchandi
सुल ताल सुलफाक्ता Sul taal sulphanktaa

 

 

प्रमुख माहीती अनुक्रमणिकेकडे Back to Main Information screen