ॐ ताल ज्ञान Index for Taal Dnyaan Rhythm Knowledge (10)

ताल ज्ञान  Index for Taal Dnyaan Rhythm Knowledge

त्रिताल तीनताल Teentaal Tritaal
दादरा Daadaraa Dadra
केहरवा Keharava Kerava
झपताल Jhaptaal
धमार Dhamaar
चौताल Chautaal
एकताल विलंबित Ektaal vilambit (slow)
एकताल दृत Ektaal Drut
तिलवाडा  Tilwada Tilwaadaa Tilvada
झुमरा Jhumaraa
दिपचंदी Deepchandi
सुल ताल सुलफाक्ता Sul taal sulphanktaa

 

 

प्रमुख माहीती अनुक्रमणिकेकडे Back to Main Information screen

 

 

Advertisements