PgSRGM E1 = Ga Pa Ga Re Raag Bhup Saragam Tritaal – 9 th beat

Raag Bhup Saragam in English –  taal tritaal / teental – Saragam geet starts from 9 the beat

 

                    Sthaayi

                Ga  Pa  Ga Re  |  Sa Re Dha. Sa   | Ga – Ga Re। Ga Pa Dha – ।

               Ga  –   Ga  Re  ।  Ga Pa Dha Sa`  ।  Dha  Sa` Dha  Pa । Ga Re Sa Re ।

             Aantaraa

                 Ga  –  Pa Dha  । Sa`  – Sa` – । Sa` Re` Ga` Re` । Sa` Re` Dha  Sa` ।

                 Ga` Re` Sa` Dha  ।   Re` Sa` Dha Pa  । Sa` Sa` Dha Pa  |  Ga Re Sa Re  ।

 

           Sthaayi Notation

9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8
Dha Tin Tin  Taa  Taa Dhin Dhin Dha Dha  Dhin Dhin Dha Dha Dhin Dhin Dha
o       3       X       2      
Ga Pa Ga Re Sa Re Dha. Sa Ga Ga Re Ga Pa Dha
o       3       X       2      
Ga Ga Re Ga Pa Dha Sa` Dha Sa` Dha Pa Ga Re Sa Re
o       3       X       2      

                    Aantaraa Notation

9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8
Dha Tin Tin Taa Taa Dhin Dhin Dha Dha Dhin Dhin Dha Dha Dhin Dhin Dha
o       3       X       2      
Ga Pa Dha Sa` Sa` Sa` Re` Ga` Re` Sa` Re` Dha Sa`
o       3       X       2      
Ga` Re` Sa` Dha Re` Sa` Dha Pa Sa` Sa` Dha Pa Ga Re Sa Re
o       3       X       2      

DevNagari Lipi Version – bhup saragam – starts from 9 the beat – taal tritaal    

स्वरमालिका – सरगम अनुक्रमणिकेकडे – Back to SwarMaalikaa Saragam Index

 

Advertisements