PgSRGM E2 = Ga Ga Re Sa Raag Bhimplaasi Saragam Tritaal – 9 th beat

English version – Raag Bhimplaasi (Swarmaalikaa) Saragam Geet 

 Ga Ga Re Sa – starts from 9 the beat of Taal Tritaal

 

Sthaayi 

Ga    Ga  Re   Sa  |  Ni.  Sa  Ga   Ma  |   Pa     –     –    Ma   |   Pa  Ni    Dha   Pa   |

Pa  Ni  Sa`   –  |  Ni   Dha  Ma   Pa   | *MaPa  *Sa`Ni    Dha   Pa  |    Ga   Ga   Re  Sa  |

आंतरा

Pa  Ni    Pa  Ni   |   Sa`   Sa`  Sa`   –   |     Pa  Ni    Sa`   Ga`   |   Re`   –    Sa`   –   |

Sa`  Re` Ni   Sa`   |   Ni   Dha   Pa    –    |   *MaPa  *Sa`Ni    Dha   Pa  |    Ga   Ga   Re  Sa  |

 

Sthaayi Notation

१० ११ १२ १३ १४ १५ १६
Dha Tin Tin Taa Taa Dhin Dhin Dha Dha Dhin Dhin Dha Dha Dhin Dhin Dha
0       3       X       2      
Ga Ga Re Sa Ni Sa Ga Ma Pa Ma Pa Ni Dha Pa
0       3       X       2      
Pa Ni Sa` Ni Dha Ma Pa MaPa Sa`Ni Dha Pa Ga Ga Re Sa
0       3       X       2      

Aantaraa

१० ११ १२ १३ १४ १५ १६
Dha Tin Tin Taa Taa Dhin Dhin Dha Dha Dhin Dhin Dha Dha Dhin Dhin Dha
0       3       X       2      
Pa Ni Pa Ni Sa` Sa` Sa` Pa Ni Sa` Ga` Re` Sa` Sa`
0       3       X       2      
Sa` Re` Ni Sa` Ni Dha Pa MaPa Sa`Ni Dha Pa Ga Ga Re Sa
0       3       X       2      

DevNaagari Lipi Version – Raag Bhimplaasi Saragam in Tritaal – starting from 9 the beat

स्वरमालिका – सरगम अनुक्रमणिकेकडे – Back to SwarMaalikaa Saragam Index 

 

Advertisements