PgSRGM E3 =Re Ma Re Sa Raag Vrundaavanee Sarang Saragam Tritaal – 9 th beat

 

In English  – Raag Vrundaavani Sarang – Swarmalika – Tritaal – Saragam Geet – Re Ma Re Sa

              Sthaayi

   Re Ma Re Sa  | Ni.  Sa Re  – |  Re Ma Pa  – | Re –  Ni. Sa  |

  Re  Ma Pa  Ni |  Sa`  Re`  Ni  Sa` |  Ni –  Pa Ma  |  Re  –  Sa –  |

             Aantaraa

  Ma  Ma Pa  – |  Ni   Sa`  –  Sa`   |  Re` Ni  Sa`  Ni |  Ni  Pa Ma Re  |

 *ReMa *PaNi *Sa`-  – | Ni  Pa Ma Re| *ReMa *PaNi *Sa`Re`*NiSa`| *ReSa` *NiSa` *PaNi *Sa`-|

 

          Sthaayi Notation

१० ११ १२ १३ १४ १५ १६
Dha Tin Tin Taa Taa Dhin Dhin Dha Dha Dhin Dhin Dha Dha Dhin Dhin Dha
O       3       X       2      
Re Ma Re Sa Ni. Sa Re Re Ma Pa Re Ni. Sa
O       3       X       2      
Re Ma Pa Ni Sa` Re` Ni Sa` Ni Pa Ma Re Sa
O       3       X       2      

               Aantara Notation

१० ११ १२ १३ १४ १५ १६
Dha Tin Tin Taa Taa Dhin Dhin Dha Dha Dhin Dhin Dha Dha Dhin Dhin Dha
O       3       X       2      
 Ma Ma Pa Ni Sa` Sa` Re` Ni Sa` Ni Ni Pa Ma Re
O       3       X       2      
ReMa PaNi Sa`- Ni Pa Ma Re ReMa PaNi` Sa`Re` NiSa` Re`Sa` NiSa` PaNi Sa-
O       3       X       2      

DevNaagaree Lipi version Raag VrundaavaneeSaarang Saragam starts on 9 the beat in tritaal

स्वरमालिका – सरगम अनुक्रमणिकेकडे – Back to SwarMaalikaa Saragam Index

 

Advertisements